Στρατηγός Αντίπατρος

               

  Στρατηγείο Αντίπατρου Αιγαί - Αίγες .

  Στρατηγείο  Άμυνας      Αιγαί - Αιγές - Ελλάδας

  Στρατηγός  Κύριος Ρουσάκης Θεόκλητος.


Βιογραφικό του Κυρίου Ρουσάκη Θεόκλητου.

     Επίτιμος  Στρατηγός   Β΄ΣΣ  -  Φίλιππος Β.