Προεδρία Αιγών

Προεδρία  Αιγών 

                                            Ο μέγιστος Θεσμός των Ελλήνων

Οντότητα Παγκόσμια η Προεδρία δυο ΜΚΟ των Αιγών

         του  Ηρακλείδη  Φίλιππου Β 

και του Ηρακλείδη - Αιακίδη  Αλέξανδρου Γ του Μέγα


      Προεδρία   Μακεδονικής  Φάλαγγας      ΜΚΟ

      Προεδρία  Μακεδονικής  Συνέλευσης    ΜΚΟ