1. Πρόεδρος Δημοκρατίας - ΜΚΟ
Πρόεδρος  Δημοκρατίας