Διοικητής Υπασπιστών Ε.Δ.

         

   Στρατηγείο Αντίπατρου Αιγαί - Αίγες .

  Στρατηγείο  Άμυνας      Αιγαί - Αιγές - Ελλάδας

  Διοικητής Υπασπιστών Κύριος Μήττας Δημήτριος

                    Ειδικές Δυνάμεις  Α, Β, Γ  Χιλιαρχίες


  Βιογραφικό του Κυρίου  Μήττα Δημήτριου