Πανελλήνια Ηγεσία


                                       Ελλάς   -   Ελλάδα


                                   Οπλίτης  -  Πολίτης


                 Εθιμικό Διεθνές Δίκαιο ο Ελληνισμός  

      

      Ιστορία Ελλάδας     –     Παγκόσμιος Πολιτισμός            Θεσμός Παγκόσμιος  –  Προεδρία Αιγών


  Τριών Βασιλείων Ελλάδας, Περσίας, Αιγύπτου


  και 26 Κρατών που προέκυψαν μετά 


  και κατά αποδοχή από τον ΟΗΕ - 192 Κράτη 


 λόγο UNESCO όπου οι Αιγές είναι στον Κατάλογο


Μνημείων του Παγκόσμιου Πολιτισμού.    Η Προεδρία Αιγών 

       

                        αντιστοιχεί σε δυο Θεσμούς


    Πολέμαρχος Πανελλήνιας Φάλαγγας  


                           Πρόεδρος Πανελλήνιας Συνέλευσης
   Διατελέσαντες  Πρόεδροι - Πολέμαρχοι  ΑιγώνΑ. Ηρακλείδης Φίλιππος Β


     Πανελλήνιος  Πολέμαρχος με έδρα Αιγές 


     Πανελλήνιος  Πρόεδρος      με έδρα Αιγές 
Β. Ηρακλείδης - Αιακίδης Αλέξανδρος Γ


     Πανελλήνιος Πολέμαρχος έδρα Αιγές


     Πανελλήνιος  Πρόεδρος     έδρα Αιγές
   Ελλάς  -  Ελλάδα